Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản sử dụng này quy định các điều khoản mà bạn phải tuân thủ khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” được sử dụng chung để chỉ đến những người sử dụng các dịch vụ này. Vui lòng đọc kỹ và lưu lại một bản sao của Điều khoản sử dụng này.

1. QUY ĐỊNH CHUNG

Bằng việc truy cập vào trang web Gamebaidoithuong.online và sử dụng các dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng này, cũng như Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. (Xem chi tiết Chính sách Bảo mật tại đây)